DSE-Hemsida

Kvinnornas frihetsvädjan

Flygblad N:o3
Utgivet af
Föreningen för Kvinnans politiska rösträtt i Göteborg.
Kvinnornas frihetsvädjan. Av Helen Sjöstedt.

Ett komplement till V.v. Heidenstams ”Medborgarsång”)

___________________


Så sant som vi döttrar af Sveriges land
med dess söner hemmen ha delat,
så sannt som vi föddes på samma strand,
där gemensamt vi njutit och felat,
vi vilja bland stolta sönerna gå
så fria som de öfver jorden,
vilja starka och trygga i leden stå,
som det höves döttrar af Norden.

* * *

I söner! Vi stridde som I vår strid,
vi födde er ofta med tårar,
vi delade sorg liksom glädje och frid,
under lefnadens vintrar och vårar;
vi skänkte vår kärlek, vi gåfvo vårt stöd
i slott som i armaste koja,
vi kämpat som I vår kamp om bröd,
fast vi snörats i band och boja.

* * *

Då ofreden rådde och nöden var hård,
då förödelsens flammor glödde,
I söner! Vi sveko ej er, ej vår gård,
gemensamt vi ofta förblödde;
vi delat hembygd och plikter och allt,
må vi ock dela friheten lika!
Ty hälften vi äro af livets salt,
och vi kunna ej längre vika.
3
Det är skam att oss kufva med lagar och bud,
som blott göra sönerna rika,
det är skam att tänka, att samme Gud
ej skapt oss till väsendet lika;
men vi vuxit, vi döttrar, vi fordra vår rätt,
ur sömnen vi vaknat, vi kvinnor,
vi äro väl också af hjältarnes ätt
och ej svaga förkrympta trälinnor.

* * *
Nu äro vi trötta på styfbarnens lott
i hem, i stat och i kyrka,
nu vilja vi mätas med rättvisans mått,
nu vilja vi pröfva vår styrka!
Det är skam, att ej mödrar med valkig hand
kunna rösta bland sönernas skaror,
det är skam, att lag i vårt fria land
skall handla med kvinnor likt varor,

* * *

Men vi tåla ej längre slik vikingased,
som oss fäller likt byten i jakten,
vi vilja bli likar i vänners led
och vi vilja ej kivas om makten. —
Må våren komma med vinande storm
och nedslå med väldiga vingar
vart nesligt förtryck och var murken form,
som rätten och hedern betvingar.


* * * * *
4
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. Alla
tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan
söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt
tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-
tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med
verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Tillgängligt via
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/52562/1/gupea_2077_52562_1.pdf


Sjöstedt, Helen (författare)
Publicerad: Göteborg, 1913
Svenska [4] s.
Serie: Göteborg. Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Flygblad; 3. 1913
Serie: Flygblad / utgifvet af Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg; 3

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl.handle.net/2077/52562


Lista över annan typ av kampanjmaterial finns via följande länk
http://www2.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/kampanj/