DSE-Hemsida

Konsert

NYA VÄGAR – en körsvit om Karin Boye 8/5 kl16

NYA VÄGAR – EN KÖRSVIT OM KARIN BOYE består av ett samtal mellan Karin Boye och hennes goda vän, teologen och författaren Anita Nathorst. Samtalet äger rum den 23 april 1941 i Nathorst hem i Alingsås, dit hon flyttat sedan hon insett att hon kommer att förlora kampen mot cancern. Det handlar om Boyes liv, hennes diktning och författarskap, studieåren, Gud, depressionerna, sexualiteten…
NYA VÄGAR innehåller nyskrivna tonsättningar för blandad kör till elva av Karin Boyes dikter. Musiken varvas med dialog och dikter.

Konserten äger rum i Enebykyrkan i Enebyberg i Danderyd, dit man tar sig med bussar från Mörby Centrum, busslinjerna 604, 611 och 613 (resan tar ca 10 min.) Konserten börjar kl 16.00. Inträde 100 kr per person. Gratis för ungdom under 15 år. Betalning kontant eller med swish. Kartlänk till Enebykyrkan, Eneby torg i Danderyd.

Hjärtligt välkomna!

Jubileumskonsert

Den 10 oktober 2021 firades körens 10-årsjubileum med en Jubileumskonsert i Djursholms slott. Konserten var en del av Danderyds kulturbiennal. Vi hade vi förstärkt kören med Ellen König Winqvist (även solist) och några ytterligare korister. Lena König ledde som vanligt kören. Pianoackompanjemang av Vincent van Rijn.

Vi hade ett varierat program. Ellen König Winqvist sjöng först en sång av Hildegard von Bingen (1100-talet). Vi högtidlighöll 100 årsminnet av allmän och lika  rösträtt för män och kvinnor 1921 med diktrecitation och Kvinnorna sång från 1911.

Kören sjöng sen några tonsättningar av Emil Sundberg och Urban Dahlberg till dikter av Karin Boye.  Därefter följde Tillägnan av Monica Dominique (med text av Lars Forsell), Var inte rädd för mörkret av Karin Rehnqvist (med text av Erik Blomberg), sånger av John Dowland och John Bennet (1600-talet), Ubi Caritas av Ola Gjeilo, Notre Père av Duruflé (1800-talet) och som avslutning Den första Vårkvällen av Olof Avenius och Med ögon känsliga för grönt av Barbro Hörberg/Nisse Hansén i arrangemang av Lena König. Uppskattade extranummer var Lenas Königs arrangemang av Vallvisa (Limu Limu Lima) och Uti vår hage.

Kvinnornas frihetsvädjan

Flygblad N:o3
Utgivet af
Föreningen för Kvinnans politiska rösträtt i Göteborg.
Kvinnornas frihetsvädjan. Av Helen Sjöstedt.

Ett komplement till V.v. Heidenstams ”Medborgarsång”)

___________________


Så sant som vi döttrar af Sveriges land
med dess söner hemmen ha delat,
så sannt som vi föddes på samma strand,
där gemensamt vi njutit och felat,
vi vilja bland stolta sönerna gå
så fria som de öfver jorden,
vilja starka och trygga i leden stå,
som det höves döttrar af Norden.

* * *

I söner! Vi stridde som I vår strid,
vi födde er ofta med tårar,
vi delade sorg liksom glädje och frid,
under lefnadens vintrar och vårar;
vi skänkte vår kärlek, vi gåfvo vårt stöd
i slott som i armaste koja,
vi kämpat som I vår kamp om bröd,
fast vi snörats i band och boja.

* * *

Då ofreden rådde och nöden var hård,
då förödelsens flammor glödde,
I söner! Vi sveko ej er, ej vår gård,
gemensamt vi ofta förblödde;
vi delat hembygd och plikter och allt,
må vi ock dela friheten lika!
Ty hälften vi äro af livets salt,
och vi kunna ej längre vika.
3
Det är skam att oss kufva med lagar och bud,
som blott göra sönerna rika,
det är skam att tänka, att samme Gud
ej skapt oss till väsendet lika;
men vi vuxit, vi döttrar, vi fordra vår rätt,
ur sömnen vi vaknat, vi kvinnor,
vi äro väl också af hjältarnes ätt
och ej svaga förkrympta trälinnor.

* * *
Nu äro vi trötta på styfbarnens lott
i hem, i stat och i kyrka,
nu vilja vi mätas med rättvisans mått,
nu vilja vi pröfva vår styrka!
Det är skam, att ej mödrar med valkig hand
kunna rösta bland sönernas skaror,
det är skam, att lag i vårt fria land
skall handla med kvinnor likt varor,

* * *

Men vi tåla ej längre slik vikingased,
som oss fäller likt byten i jakten,
vi vilja bli likar i vänners led
och vi vilja ej kivas om makten. —
Må våren komma med vinande storm
och nedslå med väldiga vingar
vart nesligt förtryck och var murken form,
som rätten och hedern betvingar.


* * * * *
4
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek. Alla
tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan
söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt
tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-
tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med
verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Tillgängligt via
https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/52562/1/gupea_2077_52562_1.pdf


Sjöstedt, Helen (författare)
Publicerad: Göteborg, 1913
Svenska [4] s.
Serie: Göteborg. Föreningen för kvinnans politiska rösträtt. Flygblad; 3. 1913
Serie: Flygblad / utgifvet af Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Göteborg; 3

Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: http://hdl.handle.net/2077/52562


Lista över annan typ av kampanjmaterial finns via följande länk
http://www2.ub.gu.se/kvinn/portaler/rostratt/kampanj/